תביעת נכות כללית

עורך דין ירון שוקר מתמחה בתביעת נכות כללית.

לצורך בדיקת היתכנות לקבלת פיצוי בגין נכות כללית עורך דין לביטוח לאומי יעבור על כל המסמכים הרפואיים וכן יבצע תשאול מעמיק לגבי כל הבעיות והתלונות הרפואיות ולאחר מכן יסביר ללקוח את המצב המשפטי להגשת תביעה לנכות כללית. 

קצבת הנכות משולמת לתושב ישראל מעל גיל 18 שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי וזאת בהתאם לתנאים מצטברים :

 

  • תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה (גיל 64 נשים גיל 67 גברים), שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.
  • הפסקת לעבוד או ההכנה כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהמשכר הממוצע במשק 10,428 ₪ נכון לחודש 01/2021. אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.
  • קביעת נכות רפואית ע"י וועדה רפואית של ביטוח לאומי בשיעור של
    60% מצירוף מספר ליקויים רפואיים או 40% מצירוף מספר ליקויים רפואיים כאשר ליקוי מסויים הועמד על 25% לפחות.
  • נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

חשוב לזכור: בתביעה לנכות כללית ניתן לפנות בגין כל מחלה או חבלה אשר גרמה לירידה בתפקוד ובכלל זה מחלות או חבלות מיום הלידה ועד ליום הגשת התביעה.