תביעות מחלת מקצוע

עורך דין ירון שוקר מתמחה בתביעות מחלת מקצוע.

מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד חלה בה עקב תנאי עבודתו כשכיר או עקב עיסוקו כעובד עצמאי. המחלה תחשב לעובד כמחלת מקצוע אם היא נגרמה לו באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.

פגיעה בקשר למחלת מקצוע מתחלקת לשני תחומים.        
האחד מחלות אשר הוכרו בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי ואשר מהווים רשימה סגורה ואשר כוללת בין היתר ליקוי שמיעה עד כדי טנטון (צפצופים) באוזניים, סרטן עקב חשיפה לחומרים רעילים, מסוכנים ומסרטנים, מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם וכו'.      
השני פגיעה אשר נגרמת כתוצאה מפעולות חוזרות ונשנות ומתמשכות במהלך העבודה ואשר הוכרו פסיקה כ'מיקרו טראומה'.

את מי תובעים ?

הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי, מבטח עובדים, במסגרת הפרשות מתלוש השכר, למקרה של פגיעה בגוף כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע. הביטוח חל על עובדים שכירים לרבות שוטרים, סוהרים ואנשי קבע בצה"ל,  עובדים עצמאיים בתנאי שהם רשומים במוסד לביטוח לאומי, עובדים שנמצאים בהכשרה מקצועית או במסגרת של שיקום מקצועי שאושרו בתקנות הביטוח הלאומי ועובדים בשעת בחינה לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה. 

לצורך מיצוי הזכויות וקבלת פיצוי יש צורך בליווי והגשה של שתי תביעות:
תביעה להכרה- בתאונה וקבלת דמי פגיעה – במסגרת התביעה פונים לביטוח הלאומי בבקשה להכרה בפגיעה ובדרישה לתשלום עבור ימי מחלה בהתאם לאישורי המחלה.
עובד זכאי לקבל תשלום בעבור 91 ימי מחלה שמיום התאונה בגובה של  75% משכר העבודה הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. התשלום מתבצע בתנאי ששכיר היה מעל 12 ימים באי כושר ואצל שכיר התשלום מתבצע רק החל מהיום ה-12.

תביעה לנכות– במסגרת זו למעשה מבקשים מביטוח הלאומי לזמן את הנפגע לוועדה רפואית בשל נזק שנגרם לתקופה זמנית או לצמיתות.     
נכות בשיעור של 0%-09% אין זכאות לגמלה.

נכות בשיעור של 9%-19% ישולם מענק חד פעמי. 

נכות בשיעור של 19%-100% תשולם קצבה חודשית קבועה לכל החיים. מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות (קבועה) בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.

בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

תביעה מול המוסד לביטוח לאומי מצריכה ידע וניסיון בהופעות בוועדות רפואיות ובוועדות ערר, לרבות הכרת המומחים של הביטוח הלאומי ואף לעיתים מומלץ לצרף בדיקה אצל מומחה מטעם המשרד על מנת להגדיל את סיכוי התביעה ושיעור גובה הנכות.

כנגד המעביד

המעסיק, מבטח את העובדים במסגרת ביטוח "חבות מעבידים" למקרים בהם העובדים יפגעו במהלך העבודה.

פגיעה של עובד במהלך העבודה יכולה להתרחש כתוצאה מהעדר הדרכה מתאימה, באי אספקת ציוד מגן, בהוראה לעובד לעבוד לצד מכונה שאינה תקינה, במתן הוראה או אפשרות לעבוד בסביבת עבודה מסוכנת וכו’.

לפיכך ועל מנת להגיש תביעה כנגד המעסיק יש להוכיח את אחריותו ורשלנותו של המעסיק או אחד מעובדיו לגרימת הנזק, וזאת ע"י תחקור נסיבות אירוע התאונה, גביית עדות מעדים לתאונה וצילום מקום המפגע.

כתב התביעה יוגש בצירוף חוות דעת רפואית הקובעת את שיעור הנכות לצמיתות אשר נותר בעקבות תאונת העבודה.

התביעה מתנהלת בפועל מול חברות הביטוח, המעביד מיוצג על ידי עורכי דין מטעם חברת הביטוח, והפיצוי לנפגע תאונת עבודה לא ישולם על ידי המעביד אלא על ידי חברת הביטוח.