תאונות תלמידים

עורך דין ירון שוקר מתמחה בתאונות תלמידים.

בהתאם לחוק לימוד חובה מבוטח כל ילד מגיל 3 הלומד בגן ילדים ותלמיד בבית ספר בביטוח תאונות אישיות. הביטוח הינו ביטוח חובה, והוא משולם במסגרת באגרת חינוך אותה משלמים ההורים בתחילת כל שנת לימודים, באמצעות הרשות המקומית.
הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.

מתי חל הביטוח?

הביטוח חל בכל ימות השנה, כולל ב'חופש הגדול' 24 שעות ביממה ובכל מקום ללא קשר לפעילות במוסד החינוכי. חשוב לציין שהביטוח מכסה פגיעה כתוצאה נפילה בגן שעשועים, במגרש ספורט, נפילה מאופניים או כל פעילות ספורטיבית או ארעית יכולה לזכות בפיצוי.

באלו מקרים חל הביטוח ?

הביטוח חל במקרה שנגרמה  נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הוצאות רפואיות וזאת ללא קשר לשאלה מי גרם לתאונה או מי אחראי לה.   
ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.

בהתאם לפוליסה ניתן לקבל פיצויים גם על העדרות ממושכת מהלימודים וכל נזק זמני או קבוע שנגרם.

עיקרי תנאי הביטוח

  • תלמיד עליו חל חוק חינוך חובה, קרי גן ילד בגן מגיל 3 שנים.
  • הורה או בן משפחה של התלמיד הנוטל חלק, ללא קבלת שכר בפעילות רשמית של המוסד החינוכי המתקיימת בשטח המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה ו/או כמשגיח בטיולים, ו/או כמלווה ו/או כמשגיח מטעם ו/או במסגרת המוסד החינוכי) פעילות ספורטיבית הצגות, סרטים, ביקור באתרים, מוזיאונים, מילוי מקום של עובדי רשות ו/או עובדי המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, אירגון פעילות תרבותית ו/או חברתית מטעם המוסד החינוכי וכיו"ב(, אך ורק בעת פעילותו כאמור לעיל ובקשר אליה.
  • היזק גופני- מוות או נכות זמנית חלקית או מלאה זמנית או צמיתה. נכות מעל 5%.
  • ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.
  • סכום הביטו בחב' איילון – נכון לשנת 2020-2021 על סך 395,000 ₪.
  • חריגים לכיסוי: תאונת דרכים (למעט תאונת דרכים בחו"ל מטעם המוסד), כתוצאה ממלחמה או פעילות צבאית, כתוצאה מתאונת עבודה שלא כמתנדב, כתוצאה מרשלנות רפואית או טיפול רפואי, לנפגע מעל גיל 14 שהשתתף בעבירה בדרגת פשע.

משרד עורך דין ירון שוקר הינו בעל ידע וניסיון בתביעות  נגד חברות הביטוח, משלב קרות אירוע התאונה, איסוף המסכים הרלוונטיים, הדיווח הראשוני לחברה ועד שלב הגשת תביעה משפטית לבית משפט.