נפילות במקום ציבורי

עורך דין ירון שוקר מתמחה בנפילות במקום ציבורי.

במסגרת אחריותה על פי החוק, בין היתר על פי פקודת העיריות, אחראית כל רשות מקומית לסלול מדרכות, לבנות מדרגות, לסלול שבילי מעבר וכו' וכן לדאוג לתחזוקתם, תקינותם של כל השטחים הציבוריים אשר באחריותה.

במקרים רבים נגרם נזק גוף משמעותי כתוצאה משיבוש במבנה מדרכה, מדרגות או שביל בשל הפרשי בגובה, יצירת בור או אף ממכסה ביוב בולט, בדרך כלל כתוצאה מהזנחה או רשלנות ולפיכך ניתן להגיש תביעה לפיצוי כנגד חברת הביטוח של העיריה.

 

חשוב לציין כי אמנם נפילה במדרשה משובשת הינה הנפוצה יותר אך גם נפילה במדרגה בשל החלקה, מדרגה ללא מעקה, מדרגה שבורה, מדרגה עקומה או משובשת או שנבנתה שלא בהתאם התקן מקנה פיצוי.   

מה לעשות מיד לאחר אירוע הנפילה?

  1. לצלם את המקום כך שניתן יהיה להבחין במפגע ובמיקום המפגע.
  2. לקחת פרטים מעדים לאירוע, ככל שהיו.
  3. לדווח למוקד 106 של הרשות על המפגע.
  4. לפנות לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי ולדווח רישום אירוע הנפילה והתלונות.

 

חשיבות הליווי המשפטי

בתביעות כנגד רשות מקומית ישנה חשיבות מכרעת לייצוג משפטי אשר בו יקבל הנפגע ליווי בכל הקשור לניסוח קרות אירוע התאונה, תיעוד המקום, הכוונה לגבי הטיפול הרפואי והטיפול המשפטי מול חברת הביטוח במטרה לקבל פיצוי מקסימאלי בהקדם האפשרי.